NL
EN
Google Cloud

Financiering tijdens 'business as unusual'

COVID-19 en haar nasleep zorgen voor een wereldwijde onrust. Die onrust blijkt voor grote uitdagingen te zorgen bij startups en scale-ups die afhankelijk zijn van investeerders. In Nederland zijn volgens KPMG de investeringen in startups in het vierde kwartaal van 2019 afgenomen van € 420 miljoen tot € 150 miljoen in het eerste kwartaal van 2020. Gelukkig zien we nu tekenen van herstel. Volgens startup-analisten van Golden Egg Check bedroegen de investeringen in startups in de eerste helft van 2020 460 miljoen euro; 70 miljoen meer dan in dezelfde periode in 2019. Een record. De verwachting is dat de financiering van startups door de private markt gedurende 2020 wereldwijd zal afnemen. 

Terwijl de oprichters van bedrijven zich afvragen wanneer, hoe en waar ze aan geld kunnen komen om staande te kunnen blijven, roepen durfkapitaalbedrijven (VC's in het Engels) om het hardst dat het ‘business as usual’ is. Hoe kan dat?

Investeren in onzekere tijden

COVID-19 is er nog steeds. De onzekerheid bij bedrijven van eerder dit jaar zal dan ook nog nog wel even aanhouden. Pieter Welten, partner van Prime Ventures in Amsterdam, bevestigt deze trend in Silicon Canals. Hij gelooft dat de meeste bedrijven voorzichtig zullen blijven waar het gaat om funding, recruiting en uitbreiding, in elk geval tot we weten wat de toekomst brengt. Onderzoek van de Rabobank en KlpusV wijst uit dat alhoewel privé-investeerders nog steeds belangstelling hebben in innovatieve bedrijven, ze wel voorzichtiger zijn bij het nemen van beslissingen. Op dit moment analyseren investeerders de impact van de crisis op businessmodellen en onderzoeken ze of deze periode, en de daaropvolgende recessie, overbrugd kan worden met de nu beschikbare financiële middelen. Patrick Polak, partner bij Newion in Amsterdam: “Als je investeerders wilt overtuigen, moet je de situatie realistisch schetsen en laten zien hoe COVID-proof je bedrijf is.”

Aan de zonzijde merkt Polak ook op: “We zien dat de deal flow terugkomt. Sterker nog, in Q2 was de deal flow 50% hoger dan in het eerste kwartaal van 2020.” Volgens Polak zijn meer bedrijven op zoek naar investeringen, omdat ze sneller willen groeien. Langzaam maar zeker lijkt alles weer terug te keren naar het normale. 

Kathrin Burmeister-Lamp en Tom Orben, Duitse onderzoekers van ondernemerschap, denken dat de klassieke VC’s wel zullen blijven investeren, maar dat ze misschien alleen kiezen voor startups die financieel levensvatbaar zijn. Anderzijds zullen Corporate VC’s (CVC’s) de frequentie en het bedrag van hun investeringen naar beneden bijstellen: hun moederbedrijven zetten de beschikbare middelen waarschijnlijk in om zelf te kunnen overleven. De cijfers liegen niet: in het eerste kwartaal van 2020 daalde het aantal CVC-financieringen wereldwijd tot $ 34 miljard, een afname van 13% ten opzichte van Q4 2019. Deze trend zette door in Q2 2020; het aantal deals op basis van CVC nam toen af met bijna 30%. Het advies van de onderzoekers is dan ook: “Founders zouden goed moeten kijken hoe lang ze vooruit kunnen met hun eigen liquide middelen, en niet meer uitgaan van financiering onder gunstige voorwaarden.”

De huidige behoefte

Volgens Brendan Hill van Antler, een wereldwijde VC, is voor VC’s een cash runway van 18 tot 24 maanden ideaal. Hij denkt dat starters, hoe pijnlijk ook, moeten bezuinigen: bijvoorbeeld door tijdelijk geen personeel aan te nemen, salarissen te verlagen, of personeel te ontslaan… Ook raadt hij bedrijven aan om hun dienst of product af te stemmen op de vraag naar toepassingen voor de gezondheidszorg, werken op afstand en onderwijs, en op de behoeften van kleine bedrijven die getroffen zijn door de lockdown en hulp nodig hebben bij het zich aanpassen aan een veranderende vraag. En inderdaad laat een wereldwijd onderzoek onder 139 VC’s en angel-bedrijven een toegenomen belangstelling zien voor investeringen in de gezondheidszorg (46%), oplossingen voor werken op afstand (42%), logistiek (32%) en productiviteitssoftware (28%). In Nederland lijken de voorkeuren onveranderd: (high) tech, productie, medische technologie en andere belangrijke technologieën zijn nog steeds het meest populair.

Blik op de toekomst

Als je als starter sterker uit een crisis wilt komen, is het belangrijk om je blik te richten op de toekomst en je aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, aldus KPMG. In het derde kwartaal van 2020 zullen VC-investeerders op zoek blijven naar bedrijven die een goed beeld hebben van hun concurrentiekracht en geplande investeringen. Investeerders in heel Europa doen minder vaak transacties en nemen meer tijd om uitgebreid onderzoek te doen voordat ze investeren. Zo kunnen ze de risico's van COVID19 beter inschatten.

Of zoals Melissa Guzy van Arbor Ventures zegt:

“Het is nu tijd om even stil te staan en te denken aan wat er nog aan komt, en welke belangrijke kansen dat biedt. Starters die kunnen ontsnappen aan alle ruis en kunnen profiteren van de behoeften van een nieuwe wereldorde, zullen geweldige bedrijven oprichten.”

Het NRC voorspelt de volgende economische trends voor de periode na de pandemie: toegenomen zelfredzaamheid, meer aandacht voor streekproducten, en een roep om een economische groei die gepaard gaat met minder CO2-uitstoot - bijvoorbeeld door de post-COVID-19 economie in te richten volgens het ‘Doughnut’-principe, zoals Amsterdam dat gaat doen. Het NRC verwacht ook snellere digitale ontwrichting en een grotere waardering voor Big Tech. De website Emerce verwacht bovendien dat er snel meer geëxperimenteerd zal worden met innovatieve diensten, zoals bijvoorbeeld Living Labs in Amsterdam en Eindhoven. Ook zal het denken over bedrijfsconcepten toenemen, bijvoorbeeld in de vorm van het constant testen van en nadenken over klantbehoeften en -ervaring. In maart stelden Mark Rutte en zijn Europese collega’s al dat ‘groen’ en ‘digitaal’ de hoekstenen zullen zijn van het economische herstel in de EU.

COVID-19 heeft de wereld van de investeringen wereldwijd veranderd. Toch willen VC’s nog steeds graag investeren in bedrijven die kansen zien, zowel tijdens als na de pandemie. Daarom moeten oprichters de laatste maatschappelijke ontwikkelingen in gedachten houden en de blik op de toekomst richten. Je voordeel doen met voorspelde trends kan je helpen om je bedrijf bloeiend te houden na de pandemie. 

Het Founders Platform van Google Cloud wil de dialoog tussen digital native bedrijven faciliteren. Wil je weten hoe wij je kunnen helpen? Neem vooral contact met ons op!

Bronnen: