NL
EN
Google Cloud

Inclusieve zorg en samenlevingen met AI

De gezondheidszorg heeft een rotsvast vertrouwen in technologie. En terecht, want elke nieuwe innovatie kan de levens van miljoenen mensen beter maken. De verwachting is dat AI een van de interessantste ontwikkelingen zal zijn in het gebruik van moderne technologie in de biowetenschappen. Accenture denkt op basis van onderzoek zelfs dat dat in 2021 met 40% zal groeien. Wat hierbij essentieel is, is dat echt iedereen van deze ontwikkelingen kan profiteren, ongeacht gender, ras, afkomst, religie of seksuele voorkeur. In dit artikel laten we je zien hoe je met AI kunt werken aan meer inclusiviteit in de samenleving en een bredere toegankelijkheid van zorg.

Hulp voor van mensen met spraak-, gezichts- of gehoorproblemen

Tijdens onze conferentie voor ontwikkelaars ‘Innovation in the Open’ (I/O), hebben we verteld dat we hard werken aan een betere toegankelijkheid voor mensen met een zintuiglijke beperking. Ons project Euphonia gaat bijvoorbeeld over het verbeteren van de communicatie van mensen met de neuromusculaire aandoening ALS, een beroerte of hersenletsel. Door AI in te zetten, kunnen apparaten de spraak van deze mensen herkennen, registreren, begrijpen en correct omzetten.

Wat we ook lieten zien, was de mogelijkheid van live vertaling tijdens een videocall of gesprek via de mobiele telefoon. Dit is vooral interessant voor mensen die doof zijn of een andere auditieve beperking hebben. In het filmpje hieronder zie hoe deze functionaliteiten in de praktijk werken.

“Volgens de World Health Organization heeft 15% van de gehele wereldpopulatie, meer dan 1 miljard mensen, een beperking. Wij geloven dat technologie ons kan helpen om producten voor iedereen te ontwikkelen, en AI biedt onze nieuwe mogelijkheden die de ervaring van mensen met een beperking sterk verbetert.”

— Sundar Pichai, CEO at Google Cloud

  Ondersteunen van mensen met leesproblemen

Geletterdheid is van groot belang voor menselijke ontwikkeling, omdat het mensen in staat stelt om betekenisvolle levens te leiden. In Europa zijn 55 miljoen mensen laaggeletterd. De meeste van hen kunnen wel lezen en schrijven, maar niet goed genoeg om optimaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Laaggeletterdheid vergroot de kans op armoede en sociale exclusie, die beide belangrijke determinanten zijn voor (on)gezondheid. 

Door de krachten van Google Go (snelle zoekopdrachten) en Google Lens (herkenning van foto’s, video’s en objecten) te bundelen, willen we gebruikers bereiken die ernstige problemen hebben met lezen. Met de combinatie van Google Go en Google Lens kan onze applicatie geschreven tekst herkennen, vertalen en hardop voorlezen. Richt je camera op de tekst, en de technologie doet de rest. We willen met deze functionaliteit een bijdrage leveren aan inclusievere zorg en een maatschappij waarin iedereen meekomt. In deze video zie je hoe de tool werkt en welk inspirerend verhaal Urmila ons kan vertellen.

Portal Telemedicina: inclusie van afgelegen gemeenschappen met AI 

Op reis door Brazilië ontdekte Rafel Figeroa, voormalig medewerker bij NGO, dat er per patiënt erg weinig medisch specialisten waren. Voor heel veel mensen was de zorg die zij nodig hadden niet toegankelijk. Hij besloot Portal Telemedicina op te zetten, een bedrijf dat geavanceerde technologie verzorgt om klinieken en patiënten op het platteland te helpen. De inverstering die zorg aan tijd en geld kostte, wierp een barrière op. Door het gebruik van technologie werd die drempel lager en werd de zorg dus breder toegankelijk. 


Telemedicina kon dat alleen realiseren met state-of-the-art technologie die hun missie - het verbinden van patiënten met specialisten - zou ondersteunen. Google schoot te hulp en zorgde dat Portal Telemedicina toegang kreeg tot hulpmiddelen, zoals mentoren, de ontwikkeling van nieuwe producten, en de beste specialisten ter wereld. Met TensorFlow, ons end-to-end open-source learning platform kunnen artsen röntgenfoto's bestuderen en vaststellen welke ziekte aanwezig is in welke foto. Door AI te gebruiken bij het nemen van een beslissing, kunnen artsen in afgelegen gebieden betrouwbare resultaten bieden, zonder dat ze directe toegang hebben tot de beste hulpmiddelen. Wil je meer weten over Portal Telemedicina, kijk dan het filmpje hieronder.

“Al sinds ik een tiener ben, wist ik dat ik impact wil maken in de wereld. ”

— Rafael Figeroa, Founder Portal Telemedicina

Inclusieve zorg voor iedereen 

Wij geloven dat we - met de tools en de mensen die we hierboven hebben genoemd - kunnen werken aan een maatschappij die inclusiever en breder toegankelijk is. Met haar uitgebreide kennis van de sector helpt Google Cloud zorgaanbieders met de drie grootste uitdagingen waar zij voor staan: het bieden van veilige en stabiele patiëntenzorg, het ondersteunen van zorgverleners met samenwerkings- en productiviteitstools, en het nemen van klinische en operationele beslissingen op basis van data. Meer informatie over onze visie en doelen op het gebied van zorg, vind je hier

Bronnen: