NL
EN
Google Cloud

  Bouwen aan de toekomst van e-health

Digitalisering brengt geweldige kansen met zich mee om ons zorgsysteem te verbeteren. Nu de wereldbevolking uit meer dan 7 miljard mensen bestaat, zijn digitale systemen belangrijke onderdelen geworden van ons zorgsysteem. E-health verwijst naar het gebruik van information and communication technologies (ICT) in de zorgsector, inclusief elektronische patiëntendossiers en telemedicine. 

Volgens de 2019 Analytics Annual eHealth Survey van het HIMSS verwacht een derde van de Europese e-health professionals dat telemedicine de belangrijkste trend wordt in e-health. Toch wordt de technologie erachter nog niet overal toegepast. Dit artikel legt uit waarom interoperabiliteit en application program interfaces (API’s) essentiële ingrediënten zijn als je patiëntgerichte telemedicine wilt verbeteren, en hoe je dat vervolgens kunt doen.  

Interoperabiliteit creëren voor maximale impact
Telemedicine gaat over het bieden van zorg op afstand, zoals bijvoorbeeld het telefonisch raadplegen van zorgprofessionals. Wil je een idee krijgen hoe de startup Sesame telehealth-diensten aanbiedt aan lokale zorgaanbieders, lees dan dit artikel. Patiënten hebben baat bij de implementatie van telemedicine, omdat ze daardoor hun gezondheid beter kunnen monitoren en ze, door op tijd actie te ondernemen, het achteruitgaan daarvan misschien kunnen voorkomen. De verwachting is dat telemedicine de komende vijf jaar steeds belangrijker gaat worden. Nu de hoeveel zorgmiddelen en fysieke zorgfaciliteiten steeds verder afnemen, kunnen zorgaanbieders niet meer om innovatie en het toepassen van nieuwe tech-mogelijkheden heen.

Bij telemedicine draait alles om data. Dat vraagt om een snellere en eenvoudigere datastroom tussen zorgaanbieders, instellingen en locaties. Zorginstellingen zullen hun relevantie kwijtraken als ze zich niet gaan bezighouden met snelle, eenvoudige en veilige gegevensoverdracht. De implementatie en toepassing van organisatieoverstijgende elektronische patiëntendossiers (EPD’s) is cruciaal als je telemedicine succesvol wilt uitrollen. In landen die iets meer digitaal zijn ontwikkeld, zoals de Scandinavische landen en Nederland, zijn EPD’s al een tijdje geleden ingevoerd.

Het invoeren van EPD’s alleen zorgt niet voor een hoge mate van digitale volwassenheid: het creëren van snellere, betere en efficiëntere gezondheidszorg vergt meer. Je hebt bijvoorbeeld algemene interoperabiliteit tussen verschillende EPD-systemen nodig om alles uit je EPD-gegevens kunnen te halen en de beste zorg te kunnen bieden aan je patiënten. Maar zelfs in de gebieden die het meest digitaal volwassen zijn, blijft interoperabiliteit tussen systemen een struikelblok: volgens het 2019 HIMSS Analytics Annual Health Survey plaatst 42% van de Nederlandse en 30% van de Scandinavische zorgprofessionals interoperabiliteit in de top 3 van hun huidige e-health-vraagstukken.  

De gezondheidszorg hervormen met API’s
De sectorbrede Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)-standaard moet de interoperabiliteit in de steeds complexer wordende gezondheidszorg verbeteren. Deze standaard biedt een efficiënte en consistente manier om patiëntgegevens uit te wisselen tussen verschillende zorgsystemen, en stimuleert het gebruik van API’s om de interoperabiliteit van EPD’s te verbeteren. En daar komt Apigee API Platform om de hoek kijken: een API-tool die werkt op willekeurig welke FHIR-server en de interoperabiliteit van apps en gegevensoverdracht ondersteunt. 

Maar hoe stimuleert Apigee API Platform de implementatie van telemedicine dan? En hoe verbetert het de patiëntervaring? Door Apigee API Platform te gebruiken, kunnen zorgaanbieders bijvoorbeeld apps bedenken die patiënten vanaf elke locatie zorg kunnen bieden. Apigee API Platform voldoet, net als alle andere Google Cloud zorgproducten, aan alle sectorspecifieke eisen op het gebied van privacy, beveiliging, en wetgeving, zoals bijvoorbeeld de HIPAA-normen. Het platform stelt ontwikkelaars in staat om meerdere API’s te beheren in een hecht ecosysteem, waardoor meerdere back-end systemen en gegevensbronnen veilig, naadloos en eenvoudig kunnen worden samengevoegd. Op die manier hoeven zorgaanbieders zich geen zorgen te maken over compliance en API-beheer, maar kunnen ze zich bezighouden met het hervormen van de gezondheidszorg met patiëntgerichte applicaties.

API-ondersteunde telehealth bij het Rush University Medical Center
Het Rush University Medical Center in Chicago verbetert de patiëntervaring en de toegankelijkheid van testresultaten met de MyRush-app. Apigee API Platform heeft de ontwikkeling van deze app mogelijk gemaakt, waarmee patiënten hun onderzoeksuitslagen kunnen inzien, recepten kunnen laten herhalen, afspraken kunnen beheren en kunnen communiceren met hun artsen en behandelaars.

Dr. Shafiq Rab, Senior Vice President & CIO van het Rush System for Health en het Rush University Medical Center: “Innovatie is tegenwoordig onderdeel van het werk in de zorg. Zorgproducten, onderwijs, de zorg zelf, en de ervaring - ze worden steeds meer API-based. Daarom moet je nu aan boord stappen van de API-trein.” Bovendien maakt Apigee API Platform volgens Dr. Rab samenwerking mogelijk; in de huidige tijd een essentiële voorwaarde voor succes.

In onderstaande video kun je zien hoe het Rush University Medical Center met Apigee zorg op afstand biedt aan haar patiënten.

 

Wil je meer weten over hoe je met API’s interoperabiliteit kunt realiseren en de gezondheidszorg kun hervormen, klik dan hier.

Bronnen: