NL
EN
Google Cloud

Duurzame oplossingen zijn gedeelde oplossingen 

Neem de stad waarin je woont in gedachten. Kun je er makkelijk rondrijden en parkeren? Is het openbaar vervoer erg druk? Kun je er veilig fietsen? Stedelijke ontwikkeling schotelt ons een complexe uitdaging voor: zowel duurzame mobiliteit als ons ruimtegebruik verbeteren ondanks de toenemende populatiedichtheid. We kunnen inspiratie putten uit nieuwe oplossingen die gebaseerd zijn op principes van de deeleconomie, micro-mobiliteit en Mobility as a Service. Lees verder om te leren hoe deze innovaties de transformatie naar meer inclusieve, weerbare en duurzame steden waarmaken.

 Mobility as a Service (MaaS)

De laatste jaren zijn we minder afhankelijk geworden van particuliere voertuigen. Ook veranderen onze gewoontes en behoeftes; zowel de vraag naar flexibele mobiliteit en ons milieubewustzijn zijn toegenomen. Gedeelde mobiliteitsservices, zoals carpoolen, deelauto’s en -fietsen zijn daarom in opkomst. Deze services worden gebruikelijk in steden wereldwijd. Een ding is zeker: Mobility as a Service (MaaS) speelt in op een belangrijke behoefte en behoort tot de meest duurzame transportopties. 

MaaS is een combinatie van gedeelde mobility services en het openbaar vervoer. MaaS richt zich op het aanbieden van verschillende transporttypen en bevordert alternatieven met gedeeld transport aanzienlijk. MaaS kan het paradigma van individueel eigendom  veranderen door universele toegang te bieden tot vrije beweging en goede transportopties.

 De toekomst van mobiliteit

De komst van nieuwe technologieën en services luidt een periode van grote veranderingen in de mobiliteitssector aan. Intussen ontwikkelt de markt voor smart mobility zich razendsnel. Hyperconnectiviteit en het gebruik van technologie vormen de perfecte omstandigheden voor een mondiale trend in het gebruik van strategieën en maatregelen om mobiliteit te garanderen. Bedrijven gebruiken technologie voor mobiele applicaties voor transportservices met oog op het milieu. Dit heeft  geleid tot apps voor auto-, step- en fietsverhuur. Hieronder volgen twee succesverhalen die de huidige mobiliteitsparadigma’s veranderen.

 Dott en Voi Technology leggen de lat hoger

De reis van Dott startte in Nederland, waar Voi Technology in Zweden begon met het veranderen van de rules of the game in mobiliteit. Beide bedrijven geloven dat gedeelde micromobiliteit de sleutel tot een duurzame toekomst is. Het kan stedelijke opstopping, uitstoot en geluidsoverlast namelijk significant verminderen. Beide Europese startups hebben een beweging op het gebied van mobiliteit in gang gezet met hun product: elektrische deelbare steps.

Dankzij vruchtbare samenwerkingen met overheden kunnen deze bedrijven hun duurzame en technologische visie effectief uitdragen. Zowel Voi en Dott verzamelen data en verschaffen steden nuttige informatie over hun reisgeschiedenis en -operaties. Hiermee kunnen steden data analyseren die verkeersmanagement real-time kan beïnvloeden. Het resultaat? Beleid dat de veiligheid en levenskwaliteit in stedelijke gebieden verbetert. 

Daarnaast hebben Dott, Voi en het Duitse TIER de handen ineengeslagen om zich aan nieuwe sociale en milieustandaarden te houden. Deze standaarden omvatten de gehele levenscyclus van e-steps, waaronder aspecten als productiemaatregelen en scooterrecycling, ethische werkomstandigheden, schone energie en koolstofcompensatie. Klik hier voor meer informatie.

Innovatie en technologie zijn cruciaal voor mobiliteit in de steden van de toekomst. MaaS gaat voorbij winst en trends met het streven om duurzamer te zijn. Steden die aan het hoofd van deze revolutie willen staan, zullen MaaS omarmen. Middels technologie zal MaaS tastbare verbeteringen in stedelijke mobiliteit teweegbrengen.

Bronnen: