NL
EN
Google Cloud

  Hoe tech ons helpt om onze Sustainable Development Goals te bereiken

Recent hebben geavanceerde technologieën het mogelijk gemaakt om het welzijn van onze planeet te monitoren en te verbeteren. Ze zijn belangrijke onderdelen bij het bereiken van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (UN SDGs). Deze SDG’s bieden organisaties een belangrijk kader om zijn hun activiteiten op het gebied van duurzaamheid in onder te brengen. Technologie kan helpen bij het bereiken van de SDGs; het inschatten en voorspellen van risico, meer transparantie in en verantwoording over het beheer van natuurlijke hulpbronnen, en het beter kunnen informeren van klanten en markten: het wordt allemaal mogelijk met technologie. Maar om zeker te zijn van duurzame ontwikkeling, moet je de samenwerking zoeken. Daarom heeft de VN opgeroepen tot een wereldwijd digitaal ecosysteem. Bij Google staat duurzame verandering hoog op onze agenda. Hoe draagt onze technologie bij aan een duurzame toekomst? Je leest het in dit artikel.

Digitaal ecosysteem

Ironisch genoeg kan 68% van de 93 SDG-indicatoren op het gebied van milieu niet worden gemeten omdat er te weinig data is. Denk je eens in wat voor slagen hier gemaakt kunnen worden. Onze data-productie is weliswaar enorm gegroeid, maar we hebben geen wereldwijde gemeenschappelijke strategie of beheerskader om onze natuurlijk hulpbronnen te monitoren. Daarom roept de nieuwste UNEP Foresight Brief op tot samenwerking tussen publiek en privaat om zo een wereldwijd digitaal netwerk te bouwen voor onze planeet. 

Door een snelle analyse los te laten op afzonderlijke datasets, kan een digitaal ecosysteem betrouwbare, real-time milieu-inzichten realiseren. Uiteindelijk zal het werkbaar bewijs opleveren van de staat van ons milieu. Als je data en geavanceerde technologieën creëert en toepast in een digitaal ecosysteem, kan dat systeem een wereldwijd richtsnoer worden voor wat de politiek en het bedrijfsleven moeten doen om de crisis in milieu en klimaat het hoofd te bieden en aan een duurzame toekomst te werken.

Googles AI (artificial intelligence) en cloudtechnologieen helpen, als onderdeel van dit digitale ecosysteem. bij het monitoren, detecteren en voorspellen van bedreigingen. Dat past naadloos bij de missie van Google: “het organiseren van de informatie van de wereld en die universeel toegankelijk en bruikbaar maken”. Met Googles technologieën kun je nieuwe inzichten krijgen die kunnen bijdragen aan het beschermen en duurzaam gebruiken van onze natuurlijke hulpbronnen. We laten je twee voorbeelden zien.

 Datagedreven wereldwijde natuurbescherming

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Op dit moment balanceren we op het randje van het voor de zesde keer massaal uitsterven van diersoorten. Natuurbeschermers over de hele wereld gebruiken cameravallen om wild te ‘schieten’. Het merendeel van de foto’s wordt echter niet efficiënt geanalyseerd of gedeeld. Er is dan ook niet genoeg betrouwbare data beschikbaar om de veranderingen in de populatie wilde dieren te monitoren en daar actie op te ondernemen. Daar komt Wildlife Insights om de hoek kijken, een AI-platform in de Google Cloud dat AI inzet om de gevangen diersoorten automatisch te identificeren. Dat scheelt een hoop tijd. Wildlife Insights voegt de afbeeldingen samen in een wereldwijde database. Iedereen kan daarna de data van projecten onderzoeken en die informatie gebruiken om invloed uit te oefenen op beleids- en bedrijfsacties. Doordat je met Wildlife Insights bijna real-time kunt analyseren, komt Googles technologie voor het effectief monitoren van wilde diersoorten op een hoger plan te staan. In de video hieronder zie je hoe dat werkt.

Het monitoren van zoet water

Periodes van droogte laten niemand ongemoeid. Toch blijkt het lastig om SDG 6, “het verzekeren van beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en riolering voor iedereen”, te meten. 80% van de leden van het UN Environmental Programme (UNEP) konden geen statistische gegevens over 2017 voor hun land leveren. Daarom hebben het Joint Research Centre (JRC) en Google en het UNEP de handen ineen geslagen om de sdg661.app te ontwikkelen voor waterecosystemen. Met deze app kan iedereen bij gedetailleerde informatie over hoe het grondwater overal de afgelopen 30 jaar is veranderd. De app biedt tabellen en kaarten op zowel nationaal niveau, als op de schaal van hele waterlichamen. Deze zijn gemakkelijker te gebruiken dan de data uit de eerder gelanceerde Global Surface Water Explorer. Beide oplossingen werken met AI om de aan- of afwezigheid van water vast te stellen. Op dit moment wordt die informatie gebruikt als wereldwijde nulmeting voor SDG-indicator 6.6.1: veranderingen in de grootte van ecosystemen in het water gedurende de tijd. De app biedt wetenschappelijk deugdelijke, gratis informatie om degenen die over het milieubeleid gaan te informeren. Dit is een mooi voorbeeld van hoe technologie ondersteunt bij het wereldwijd consistent monitoren van de SDG’s en bij het werken aan de problemen met waterschaarste.

Bronnen: