NL
EN
Google Cloud

Het potentieel zien; de veelbelovende toekomst van AI in de gezondheidszorg

Traditionele zorgsystemen zijn onder invloed van technologische innovaties in rap tempo aan het veranderen. Bij Google zijn we voortdurend op zoek naar manieren om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren met technologie. Zo onderzoeken we het gebruik en de toekomst van artificial intelligence (AI) in e-health. In dit artikel zoomen we in op veelbelovende praktijkvoorbeelden en wat er verder op stapel staat voor deze innovatieve combinatie. We laten je zien hoe AI artsen en patiënten kan helpen bij het sneller en nauwkeuriger voorkomen, voorspellen en diagnosticeren van ziektes.

De kracht van AI

We hebben steeds meer digitale medische data beschikbaar die gebruikt kan worden in AI-modellen. Door machine learning (ML) toe te passen, kunnen we nu al voorspellen welke behandelplannen de meeste slagingskans hebben. Een complexere variant van ML, neural network technology, legt verbanden tussen input, output en verschillende variabelen om de kans te berekenen dat iemand een bepaalde ziekte krijgt. Tot slot kan de meest complexe variant van AI, deep learning duizenden verborgen elementen sneller blootleggen door heel in hoog tempo beeld te verwerken, en data-eenheden en cloud-architectuur te doorzoeken. Op dit moment onderzoekt Google de inzet van deze AI-technologieën bij het diagnosticeren van kanker, het voorspellen van onderzoeksresultaten, het voorkomen van blindheid bij mensen bij diabetes, en nog veel meer.

Het potentieel zien

“Ik bedacht steeds vaker dat ik meer fundamentele problemen wilde aanpakken. Ik wilde beeldherkenning gebruiken voor iets waar de maatschappij van kon profiteren.”

— Varun Gulshan, Google Research Scientist

Het AI-team kreeg al vanaf het begin versterking van medisch deskundigen. Ze voegden hun eigen scans, medische kennis en werkervaring toe aan de AI-modellen. De artsen controleerden de beelden meerdere keren op symptomen en codeerden ze. Met de gecodeerde beelden werd vervolgens een algoritme gecreëerd. Op die manier leerden onze modellen om de beelden van duizenden ogen te controleren op kenmerken die konden wijzen op een verhoogd risico op blindheid, net zoals een arts dat zou doen. Het digitaliseren van dit proces had een enorme urgentie, omdat alleen al in India 70 miljoen mensen met diabetes snel gescreend moesten worden.

We experimenteerden met onze modellen en ontdekten dat de AI van Google Health - met de ideale instellingen - voortekenen van aan diabetes gelinkte blindheid met meer dan 90% nauwkeurigheid kon opsporen. Vervolgens gebruikten we de AI-algoritmen om een ARDA (Automated Retinal Disease Assessment)-machine te bouwen. Zo konden we de AI-systemen direct toepassen in een klinische omgeving en artsen en patiënten ondersteunen.

We zijn nog niet klaar, want echte situaties en mensen verschillen enorm van elkaar. Onze uitdaging is dan ook om AI compatible te maken met deze verschillen, zonder af te dingen op de kwaliteit. We zijn benieuwd wat de toekomst van AI in de gezondheidszorg brengt en zijn vastbesloten om artsen en patiënten over de hele wereld te helpen. Wil je je laten inspireren door onze projecten en meer te weten komen over de toekomst van de gezondheidszorg, kijk dan naar de video hieronder.

Bronnen: